Viên Thùy Bạch la thầm chơi game bài chiến trận

Viên Thùy Bạch la thầm: – Ngày trước hắn lật kinh sách ra coi và ngón tay dính phải chất độc của ta gây ra nên bây giờ ta lọt vào tay hắn. Nếu hắn trả thù thì chặt ngón tay là tử tế lắm rồi mà ta e rằng hắn còn chặt cả cái đầu này thì thật là hỏng bét.Tan Kiết thấy tên đó sợ hãi đến ngây người ra trong lòng rất lấy làm đắc ý lại nói tiếp:- Ngày trước ta thấy đại nhân chỉ là thằng ranh không ngờ đại nhân lại là quan lớn trong triều nên có điều đắc tội.Viên Thùy Bạch đáp:- Ngày trước tại hạ cũng tưởng các hạ đánh bài miễn phí là vị Lại man tầm thường nhưng ngờ đâu các hạ lại là đấng anh hùng nên tại hạ rất lấy làm hối hận đã có điều không đúng .

Viên Thùy Bạch la thầm chơi game bài chiến trận

Tan Kiết hắng giọng tiếng hỏi:- Sao đại nhân lại biết ta là đấng anh hùng?Viên Thùy Bạch đáp:- Cái Nhi Đam điện hạ đây tẩm chất kịch độc vào kinh sách rồi định ám hại thầy dạy . Nhưng thầy dạy đã khám phá ra âm mưu của y không dám đụng tay vào nên các hạ nhất định đòi coi bộ kinh sách đó. Thầy dạy không sao được phải đưa ra mà sau khi ngón tay của ngày trúng độc ngài là đấng anh hùng quyết đoán ngay được lập tức đánh bài tiến lên
Tên đó đánh bài ăn tiền thật trên mạng :- Tại hạ nghĩ rằng: đâm cổ tự tử còn là việc dễ nhưng tự chặt đứt đầu ngón tay thì từ xưa đến nay chưa có vị đại anh hùng nào dám làm.Viên Thùy Bạch đằng hắng nói tiếp:- Ngày trước Quan Vân Trường nổi tiếng là tay dũng cảm, cạo xương trị độc mà không nhăn mặt chau mày. Nhưng lão nhân gia phải để người ngoài cạo xương.


Như vậy đại Lại Man đánh bài ăn tiền trực tuyếnso với khi xưa còn ghê gớm hơn nhiều và khắp trong thiên hạ từ xưa đến nay chưa thấy có người nào nào như vậy há chẳng là vị đại anh hùng cổ kiếm hiếm có ư quả là bậc anh hùng mà ?Tan Kiết cũng biết tên đó su nịnh để ông này có nương tay cho phần nào chăng? Lối nói này chẳng khác gì năn nỉ xin tha và có điều tên đó nói như vậy lọt vào tai Tan Kiết khiến cho hắn cũng khoan khoái trong lòng.Trước kia Tan Kiết hung hăng chặt đầu ngón tay mới bảo toàn được tính mạng.

Add a Comment