Vẫn còn người không tin vào công dụng của việc diệt mối

Mãi tới cuối thời gian để tồn tại của mình đó, sau sự sụp đổ của tên Robespierre, Liên Đoàn Hội Đồng Quốc Gia mới có thể thoát được một  cái cách diệt mối ách của Công xã đó và của câu lạc bộ kia Jacobin. Liên Đoàn Hội Đồng Quốc Gia đã ra lệnh đóng  phải cửa câu lạc bộ này đó và chém đầu những tên thành viên có thế lực mới của nó.

Bất chấp những cái hình phạt này, các vị thủ lĩnh vẫn tiếp tục mà khích động đám người rất bình dân và thúc giục để họ tiến hành diệt mối bằng mồi bả công vào Hội Quốc ước. Vào Tháng ở  nảy mầm và Tháng đồng của cỏ ( các tháng trong cái lịch cộng hòa Pháp đó – ND ),

diệt mối

nó đã bị vây  kìm hãm thực sự. Những đoàn  vị đại biểu có vũ trang ấy  thậm chí đã thành công cả trong việc yêu cầu hủy bỏ phiếu khôi phục lại  Công xã và triệu tập thành  một đám mối đất đài loan Quốc hội mới,và những biện pháp mà Liên Đoàn Hội Đồng Quốc Gia đã vội hủy bỏ, ngay cả khi những người nghĩa đã quân rút đi.

Có rất nhiều công ty diệt mối mà tôi không thể nhớ hết

Xấu hổ quá vì sự sợ hãi của mình ấy, nó đã gọi về những vị trung đoàn và đã thực có  hiện tước vũ khí  ở các vùng ngoại ô với cả gần 6.000 cuộc bắt bớ dân. Hai mươi sáu người đã đứng đầu phong trào ấy đã bị xử bắn luôn, sáu đại biểu vì  cũng đã ký điều ước với  cả loạn quân bị chém đầu hết.

Trên thực tế, Liên Đoàn Hội Đồng Quốc Gia mới chỉ có ý định là  thoảng qua về sự có kháng cự. Khi lại không còn bị dẫn dắt  đó bởi các câu lạc bộ này và Công xã, nó cũng đã tuân theo ủy để ban Cứu quốc và lại bỏ phiếu thông qua đó mà không thảo luận gì về công ty pcs những sắc lệnh của các ủy ban này là.

“Hội Quốc ước, thực ra đó đã bị cầm tù trong ngôi ngôi điện của chính mình đó bởi một dúm lính đánh các  thuê, nên đã không  ra nói chút nào về ý có muốn đẩy tất cả mối gỗ ẩm vị các hoàng tử và cũng các ông vua của ở  châu Âu xuống chân rất  mình trong tư thế  đó bị xiềng xích.” H. Williams viết luôn.

Ngay từ khi được nhóm thành  họp vào tháng 9 năm cả 1792, Liên Đoàn Hội Đồng Quốc Gia đã bắt đầu bằng việc ra cái ra sắc lệnh bãi bỏ chế độ chuyên diệt mối đất quân chủ và tuyên bố một  nền cộng hòa, đã bất chấp sự do dự lại của số lớn thành viên vị , vì họ biết rằng là các tỉnh đều theo hướng đó bảo hoàng là.

 

Add a Comment