Tiểu bang miền Nam ông sẵn lòng đánh bài kiếm tiền

Thứ 2 là sẽ mất cân đối vớitất cả cử tri có chất lượng giữa miền Bắc với miền Nam nên miền Nam đã phải gánh chịu bất lợi này . Giải pháp cho vấn đề này đã lài) Sẽ khác biệt đó đã tiếp tục giảm đi dưới ảnh hưởng vớitất cả đạo luật cộng hòa được thi hành ở tất cả tiểu bang miền Nam vớisẽ tăng dân số nhanh chóng với vùng này. ii) Nhiều lợi ích địa phương phải hy sinh cho nhiều lợi ích quốc gia. Là 1 công dân vớitất cả tiểu bang miền Nam ông sẵn lòng đánh bài kiếm tiền và hy sinh vì điều này. Ngài PINKNEY Đề xuất giải pháp cơ quan lập pháp đã bầu Tổng thống cũng như điều kiện bổ sung là chẳng người nào được bầu chọn nhiều hơn 6 năm trong bất kỳ giai đoạn 12 năm nào.

anh-lan-33-500

Qui định này đã mang lại mọi thuận lợi với1 mức độ nào đóvà loại bỏ được sẽ bất lợivà nếu qui định Tổng thống tuyệt đối chẳng được tái cử. Đại tá MASON Tán thành ý kiến này. Giải pháp đánh bài ionline trên máy tính  này đã được tiến hành tại 1 số cuộc bầu cử Quốc hội với Thống đốc tiểu bang. Đồng thời cũng làm cho Tổng thống trở nên độc lập giống như qui định chẳng được tái cửvà nhưng lại mở ra triển vọng được phục vụ tiếp trong tương lai. Ông hoàn toàn tán thành việc để Quốc hội có quyền bầu cửvà nhưng cũng thú nhận rằng như vậy rất dễ nguy hiểm do ảnh hưởng với nước ngoài với đó là mối nguy hiểm gây tai họa nhất.

Tiểu bang miền Nam ông sẵn lòng đánh bài kiếm tiền

Ngài BUTLER2 điều xấu xa cần phải tránh là nhiều mưu đồ trong nước với ảnh hưởng với ngoại bang. Nhưng cả 2 đều khó tránh nếu việc bầu cử do Quốc hội tiến hành. Giải pháp tốt nhất là việc bầu cử Tổng thống đã do tất cả đại cử tri do tất cả cơ quan lập pháp tiểu bang tiến hành. Ông không đồng ý mọi hình thức tái cử. Ông cũng không đồng ý việc  đánh bài game đánh bài và phân bổ tỷ lệ phiếu bầu đối cũng nhưtất cả tiểu bang. Mọi tiểu bang cần phải bình đẳng. Nhiều lập luận về sẽ cần thiết phiếu bầu theo tỷ lệ dân chúng đối cũng như cơ quan lập pháp chẳng đúng cũng như nhánh hành pháp nữa.

anh-lan-33-501

Ngài G. MORRISKhông đồng ý mọi việc quay vòng. Vì điều này đã hình thành 1 nhóm chính khách. Nhiều mối nguy hiểm cần ngăn chặn trong trường hợp này là 1. Ảnh hưởng quá mức với cơ quan lập pháp 2. Sẽ bất ổn vớitất cả Hội đồng Nhà nước 3. Nhiều hành vi với tư tất cảh xấu xa.

Add a Comment