tài xỉu trong nhiều trường hợp, chúng ta thấy những người đến một sự kiện

Trong nhiều trường hợp, chúng ta thấy những người đến một sự kiện với bàn tay của họ đầy đủ ý nghĩa rằng họ phải đặt đồ đạc của họ xuống trước khi họ có thể bắt đầu quá trình check-in.Điều này khiến người lập kế hoạch sự kiện có hai lựa chọn: (i) cố gắng giải quyết vấn đề, hoặc (ii) giải quyết vấn đề nghẽn cổ chai đang gây ra vấn đề.Một số tùy chọn trong danh mục đầu tiên bao gồm tăng đáng kể số lượng trạm check-in (do đó làm tăng chi phí và chi phí) hoặc thêm các trạm check-in vào các sân bay và khách sạn có thể là một cơn ác mộng hậu cần.

tài xỉu trong nhiều trường hợp, chúng ta thấy những người đến một sự kiện

tài xỉu trong nhiều trường hợp, chúng ta thấy những người đến một sự kiện.

Nhận dạng khuôn mặt rơi vào loại thứ hai giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề bằng cách loại bỏ sự cần thiết cho hành động của người dùng. Tùy thuộc vào sở thích của bạn, bạn có thể muốn triển khai chế độ tự phục vụ hoặc chế độ đăng ký được lưu trữ. Trong cả hai trường hợp, tiền đề là như nhau. Khi một người tham dự đến gần trạm nhận phòng, họ sẽ được xác định ngay lập tức mà không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Đó là tất cả poker, đánh bài.

Add a Comment