máy tạo ẩm cải thiện những ảnh hưởng của không khí khô do bật điều hòa hay do điều kiện thời tiết khô hanh, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên để đảm bảo cho máy hoạt động