Tâm lí đố kị ghen ghét sẽ có ảnh hưởng không tốt đến công việc quản lí. Ở khu tây bắc có một nhà máy sản xuất áo bông lớn, trước kia có một xưởng trưởng và