Nếu anh khám phá ra không quá say và quá tức giận với cô khám phá ra ta, thì có lẽ anh khám phá ra vẫn ở lại White Friars, khám phá ra ngày càng yêu mến