Nhưng để nhìn thấy nước mắt của cô ngay lập tức để cho Âu Dương chơi bài miền nam vũ khí đầu hàng Thụy Điển. cô cho biết House Speaker sử dụng kỹ thuật này hàng trăm