Không chỉ đơn thuần là một cuộc đánh bài xâm

yêu cầu ai cũng phải đánh bài xì dách và  đứng trong tổ chức; ba là cải tạo tư cách, trừ bốn mục thất bại chủ nghĩa kể trên, yêu cầu đả phá trạng thái vô kỷ luật, vô tổ chức, vô Chính phủ và tác phong xa hoa lãng phí”. Trên đây là các nguyên tắc chỉ đạo phong trào cải tạo. Sau khi đã xác định xong các nguyên tắc, vở kịch lớn cải tạo mới được đưa lên sân khấu chính trị.

  1. PHÁI CC TRỞ THÀNH MỤC TIÊU ĐẢ KÍCH TRONG PHONG TRÀO CẢI TẠO

Tưởng Giới Thạch cải tạo Quốc dân đảng, không chỉ đơn thuần là một cuộc đánh bài xâm hay chỉnh phong tư tưởng, mà là một cuộc chỉnh đốn lớn về nhân sự và phân phối quyền lực. Vì vậy, thể nào cũng phải có kẻ thành vật hy sinh của cuộc vận động lần này.

anh-lan-28-758

Trước hết, Tưởng chọn mục tiêu đả kích là phe Lưỡng Quảng. Ý đồ cải tạo chủ yếu là lấy Đảng quyền của Tưởng Tống Tài đè bẹp Chính quyền của Quyền Tống thống Lý Tôn Nhân, dọn đường vùng lên. Trong Thư gửi toàn thể các đồng chí trong Đảng của Tưởng Giới Thạch tháng 9 năm 1944, có câu: Phải  đánh bài xập xám và triệt để thanh toán chủ nghĩa thất bại, phải hối cải thống thiết thói quen kéo bè kéo đảng chính là nhằm vào phe Lưỡng Quảng, kẻ đã ép Tưởng phải về vườn và đình chiến cầu hòa.

Không chỉ đơn thuần là một cuộc đánh bài xâm

Khi đó, Tưởng Giới Thạch cũng muốn đánh bài xì dách online và nhân dịp cải tạo tước quyền lực của phái CC, họ lâu nay vẫn nắm giữ hệ thống công tác Đảng, đặt cơ sở cho việc truyền ngôi sau này. Nhưng trước mặt phải đối phó với phe Lưỡng Quảng đang gây sức ép với mình. Ông phải tìm sự ủng hộ của nhiều phía, cho nên phương án cải tạo đầu tiên vẫn phải triệu đến người đứng đầu phái CC là Trần Lập Phu.

anh-lan-28-759

Đến tháng 6 năm 1950, tình hình có biến đổi. Mục tiêu đánh bài xì lát chủ yếu định nhằm vào phe Lưỡng Quảng không còn nữa, nên phái CC trở thành đối tượng cải tạo số một.

Tên gọi của phái CC có hai cách giải thích. Một là viết tắt của hai anh em họ Trần (viết theo âm Trung Quốc là Chén), hai là viết tắt của Central Club (Câu lạc bộ Trung ương). Tháng 8 năm 1927, phe Lưỡng Quảng liên kết với Hà Ứng Khâm gạt Tưởng Giới Thạch ra rìa. Anh em họ Trần đánh bài xập xám online và  thu thập người của Tưởng thành lập Câu lạc bộ Trung ương, làm trung tâm hoạt động của phe Tưởng. Đó là nguồn gốc của phái CC.

Add a Comment